Tezana - Technika zastosowań napędów

Jesteś na: Strona główna / Kontakt

Agregaty prdotwrcze

Czyszczarki strumieniowe

Prdnice

Czci zamienne

Kontakt

Technika Zastosowań Napędów 'TEZANA' Sp. z o.o.

ul. Gen. Kutrzeby 9
05-082 Stare Babice k/Warszawy

tel. (22) 752-93-22 lub (22) 733-07-87
fax: (22) 752-93-45

e-mail: biuro@tezana.pl 

NIP 524-15-06-123, Kapitał zakładowy 100 000,00 zł
zarejestrowana w Sądzie Rejonowy dla m.st. Warszawy
XVI Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000129855
 
  StudioGraficzne.com: Projektowanie stron internetowych